Over Ons"Wie niet uitgesprokendurft te zijn zal nooit spraakmakend 
worden"
   


Rebelse Visie, Missie en Waarden

Onderstaand onze visie, missie en waarden. Al de Irebels kunnen de visie, missie en waarden onderschrijven en we zijn  altijd weer op zoek naar de verbeterpunten voor u als opdrachtgever,  voor de mensen om ons heen en voor onszelf

Waarom we bestaan 

Om van buitenaf opgelegde druk weg te nemen en in kansen en mogelijkheden te gaan buiten je (referentie) kader te gaan kijken, denken en werken. 

Via diensten en producten de ondernemers, organisaties en deelnemers via onze producten helpen aan een mooie toekomst.

We willen datgene  doen wat mensen nodig hebben om stappen voorwaarts te maken. 

Wat we willen zijn 

I Rebel is meer dan  zeggen hoe het zou mogelijk zou kunnen zijn. Wij maken onze boodschap helder en willen samen met u aan de slag. We doen mee en maken onze handen vuil. 

Rond onze boodschap bouwen we een kwaliteitsvol podium om het te laten zien. Om mensen trots te laten zijn op wie ze zijn, wat ze maken en op wat ze doen.

Bij Social startups vertellen we via het product of dienst het verhaal aan het publiek. We bouwen altijd aan een aansprekende (werk)omgeving met nieuwe kansen voor iedereen.
Waarin we geloven 

Sterke waarden staan vanaf het allereerste begin aan de basis van onze organisatie. Zij vormen de leidraad bij ons dagelijks handelen.  

Integriteit
Wij passen onze ethische en morele principes toe in al onze samenwerking. 

Verantwoordelijkheid
We behandelen de uitdagingen van onze klanten als onze eigen uitdagingen. We vinden het belangrijk hoe ons werk de gemeenschappen beïnvloedt.

Diversiteit en respect voor het individu. Over grenzen en culturele verschillen heen beschouwen we respect voor het individu. In verscheidenheid verenigd zien we ons vermogen om te luisteren en onze onbevoordeelde instelling als de beste voorwaarden voor Rebelse innovatie.

Onafhankelijkheid
We zijn altijd onafhankelijk in ons denken en in ons handelen als I Rebel.

Onze Vernieuwers

Onze vernieuwers leveren met hun unieke vaardigheden en expertise een belangrijke bijdrage  aan organisatie, ondernemers en medewerkers.

Onze rebelse opdrachtgevers 

Onderstaand een aantal van onze opdrachtgevers waar we afgelopen jaren werkzaam zijn geweest.
   


Share by: